Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 303/TCCB-TCBM năm 2017 rà soát danh mục vị trí việc làm do Vụ Tổ chức cán bộ ban hành

Số hiệu: 303/TCCB-TCBM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Vụ Tổ chức cán bộ Người ký: Phan Thị Hồng Hà
Ngày ban hành: 24/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 303/TCCB-TCBM
V/v rà soát danh mục vị trí việc làm

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2017

 

Kính gi: Th trưởng các đơn v s nghip thuc B, thuc Tng cc và thuc Cc

Trên cơ s Đ án v trí vic làm ca các đơn v đã được Hi đng thm đnh ca B cho ý kiến, V T chc cán b đã tng hợp, xây dng Khung danh mc v trí vic làm ca các đơn v s nghip thuc B và Danh mc v trí vic làm ca tng đơn v.

Đ đm bo danh mc v trí vic làm ca các đơn v chính xác và đy đ, V T chc cán b đ ngh các đơn v rà soát và gi ý kiến v V T chc cán b trước ngày 29/5/2017 đ V hoàn thin, báo cáo Lãnh đo B phê duyt (Khung danh mc và Danh mc v trí vic làm ca tng đơn v được đăng trên Cng thông tin đin t ca B Tư pháp).

Xin trân trng cám ơn s phi hp ca Quý đơn v./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- V
trưởng (đ b/cáo);
- Lưu: VT, TCBM.

KT. VỤ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Thị Hồng Hà

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 303/TCCB-TCBM năm 2017 rà soát danh mục vị trí việc làm do Vụ Tổ chức cán bộ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


330

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108