Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3028/VPCP-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 04/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3028/VPCP-NC
V/v xử lý việc mua bán trái phép quân trang, phù hiệu, công cụ hỗ trợ của lực lượng vũ trang

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
-
Bộ Công an.

Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản số 624/VPCTN-PL-m ngày 21 tháng 4 năm 2015 đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý việc bày bán công khai quân trang, quân dụng của lực lượng vũ trang trên các chợ hiện nay (bản chụp kèm theo), về việc này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục tổ chức, thực hiện nghiêm ý kiến ch đạo đã nêu tại văn bản số 4554/VPCP-NC ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương liên quan tăng cường, kim tra, quản lý, x lý nghiêm các trường hợp mua, bán, sử dụng trái phép quân trang, quân dụng, phù hiệu và các công cụ h trợ của lực lượng vũ trang theo quy định của pháp lut.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các Bộ, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Chủ tịch nước (để b/c)
-
TTgCP, Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
-
Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ;
-
Thanh tra Chính phủ;
-
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
VPCP: BTCN, các PCN: Kiều Đình Thụ, Nguyn Văn Tùng, Nguyn S Hiệp. Trợ lý TTg, cáo vụ: HC, TH, KTN, KTTH, TGĐ Cổng TTĐTCP;
-
Lưu: VT, NC (3). Chính

KT. B TRƯNG, CH NHIỆM
P
HÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3028/VPCP-NC ngày 04/05/2015 xử lý việc mua bán trái phép quân trang, phù hiệu, công cụ hỗ trợ của lực lượng vũ trang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.556

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36