Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 302/BXD-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Ngô Minh Mẫn
Ngày ban hành: 07/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 302/BXD-TCCB
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP và Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi: Các Tập đoàn, các Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý, phụ trách và Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức. Ngày 20/02/2008, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 207/QĐ-BXD Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và yêu cầu tổ chức thực hiện triển khai.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch sửa đổi, bổ sụng Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 và Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ. Bộ Xây dựng yêu cầu các Tập đoàn, các Tổng công ty và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ báo cáo kết quả triển khai 02 Nghị định nêu trên (tính đến ngày 01/08/2011) và Quyết định định số 207/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; báo cáo nên rõ hiệu quả, những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện; kiến nghị đề xuất giải pháp sửa đổi hoàn thiện các văn bản nêu trên (nếu có) và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/09/2011 để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Trịnh Đình Dũng
- TT. Cao Lại Quang để (b/cáo);
- Lưu: VP, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Ngô Minh Mẫn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 302/BXD-TCCB ngày 07/09/2011 báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP và 158/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.088

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!