Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2988/LĐTBXH-VP về việc giới thiệu chức danh và chữ ký do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2988/LĐTBXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Văn Hoạt
Ngày ban hành: 17/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2988/LĐTBXH-VP
V/v giới thiệu chức danh và chữ ký

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị cơ sở trực thuộc Bộ;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

 

Ngày 09 tháng 7 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định số 879/QĐ-LĐTBXH điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Khánh, Vụ trưởng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án dạy nghề vốn ODA thuộc Tổng cục Dạy nghề giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2009.

Ngày 03 tháng 8 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định số 996/QĐ-LĐTBXH điều động và bổ nhiệm ông Phạm Trường Giang, Phó trưởng Khoa Bảo hiểm, Trường Đại học Lao động – Xã hội giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2009.

Ngày 12 tháng 8 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định số 1028/QĐ-LĐTBXH bổ nhiệm ông Bùi Phong Châu, Trưởng phòng Xây dựng cơ bản giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2009.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin trân trọng thông báo chức danh, giới thiệu chữ ký của bà Lê Thị Khánh, ông Phạm Trường Giang và ông Bùi Phong Châu để các cơ quan, đơn vị biết và quan hệ công tác./

 

CHỮ KÝ CỦA BÀ
LÊ THỊ KHÁNH

CHỮ KÝ CỦA ÔNG
PHẠM TRƯỜNG GIANG

CHỮ KÝ CỦA ÔNG
BÙI PHONG CHÂU

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lê Văn Hoạt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2988/LĐTBXH-VP ngày 17/08/2009 về việc giới thiệu chức danh và chữ ký do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.355

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.3.192
server251