Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2937/VPCP-QHĐP năm 2017 phân công chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 9 và 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2937/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 28/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2937/VPCP-QHĐP
V/v phân công chuẩn bị nội dung các Phiên họp thứ 9 và 10 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Y tế;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương.

 

Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 524/TTKQH-TH ngày 24 tháng 3 năm 2017 về việc chuẩn bị Phiên họp thứ 9 và Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đối với Phiên họp thứ 9 (từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 4 năm 2017)

a) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho các dự án còn lại trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

- Phối hợp chuẩn bị:

+ Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 2) dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+ Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 2) dự án Luật quy hoạch;

b) Bộ trưởng Bộ Tài chính:

- Chuẩn bị:

+ Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

+ Tờ trình của Chính phủ về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

- Phối hợp chuẩn bị Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình (lần 2) dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi);

c) Bộ trưởng Bộ Tư pháp:

- Chuẩn bị Tờ trình đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp luật năm 2018; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

- Phối hợp chuẩn bị:

+ Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 2) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/205/QH14.

+ Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 2) dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

+ Dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội;

d) Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp chuẩn bị Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 2) dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

đ) Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016”.

2. Đối với Phiên họp thứ 10 (từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5 năm 2017)

a) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2017;

b) Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017;

c) Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị:

- Báo cáo của Chính phủ về việc Việt Nam phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào.

- Báo cáo của Chính phủ về việc Việt Nam phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Văn bản số 524/TTKQH-TH)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- VPQH: Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTg, các Vụ: PL, KTTH, NN, CN, NC, KGVX, V.I, TKBT, QHQT; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2937/VPCP-QHĐP năm 2017 phân công chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 9 và 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


350
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236