Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 293/UB-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý xe công đi chợ, đền, chùa

Số hiệu: 293/UB-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 293/UB-NC
V/v: Kiểm tra, xử lý xe công đi chợ, đền, chùa

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 Giám đốc công an thành phố. 
 thủ Trưởng các sở, ban, ngành thành phố
 Chủ tịch UBND các quận, huyện

 

Ngày 21/01/2006 Văn phòng Chính phủ có công văn số 414/VPCP-TTBC thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân đã được báo chí phát hiện dùng xe công đi chợ đường biên, đi lễ chùa, đền không chấp hành Công điện khẩn số 28/TTg-KTTH ngày 06/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ (có danh sách đính kèm).

UBND Thành phố chỉ đạo:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận huyện kiểm tra, làm rõ và báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý với UBND Thành phố về đơn vị, cá nhân sử dụng xe công đi chợ đường biên Tân Thanh, đi lễ đền, chùa trong các ngày 8/10, 14/01 và 15/01/2006.

2. Giao Công an Thành phố trực tiếp kiểm tra, làm rõ các xe mang biển số 80B và 31A trong danh sách (đính kèm) thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn vị nào; báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Yêu cầu Công an Thành phố, các Sở, Ban, Ngành UBND các quận, huyện báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý với UBND Thành phố trước ngày 26/01/2006 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng CP
- TT. Thành ủy.
- TT. HĐND. TP (để báo cáo)
- Các Đ/c PCT. UBND. TP.
- CPVP, THKT
- Các tổ CV
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH 
Nguyễn Quốc Triệu

 

 

 

DANH SÁCH

 Xe công không chấp hành chỉ thị của thủ tướng chính phủ do báo chí thống kê
(Kèm theo công văn số 414/VPCP-TTBC ngày 21 tháng 01 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ)

 

Báo Pháp luật TP.HCM (số báo ngày 11/01/2006) thống kê danh sách biển số xe công đã đi chợ đường biên Tân Thanh ngày 08/01:

- Xe Trung ương (biển 80B): 3872, 2791, 3475, 3653, 3638, 2155, 3797, 0147, 0146, 1123, 2260, 2499, 3077.

- Xe Hà Nội (biển 31A): 5546, 6885, 4383, 3416, 3474, 0767, 0767, 4378, 1140, 1902, 6846, 0429, 6321, 3763, 6800, 1331, 3104, 4736, 4231, 5883, 4948, 1732, 1420, 5375, 6773, 1981, 5619, 4387, 4242, 2993, 6774.

- Xe Hà Tây (biển 33A): 6399, 8686, 7589, 9999, 0293, 5555, 0299, 1107, 5239, 2357.

- Xe Bắc Ninh (biển 99A): 0775, 0304, 0072, 1105, 0278.

- Xe Vĩnh Phúc (biển 88A): 0017, 3439, 0888, 5555.

- Xe Thái Nguyên (biển 20B): 0587, 0674, 1169, 0242, 0332, 0784.

- Xe Cao Bằng (biển 11B): 0555, 0598, 0506.

- Xe Quảng Ninh (biển 14C): 1066, 1067, 3619.

- Xe Hải Dương (biển 34B): 1469, 0702, 2115, 1251, 1314.

- Xe Hải Phòng (biển 16A): 0617, 1169.

- Các biển số khác: 38A-0526, 26B-0166, 28A-2728, 89B-0457, 23C-1303, 25C-0259, 22C-2447, 51D-0063, 98A-2728, 89B-0457, 23C-1303, 25C-0259, 22C-2447, 51D-0063, 98A-2447, 35A-116.

- Xe quân đội (biển đỏ): TM2138, KT 5866, PK 5166, PK 5148, TK 7256, HA 1060, TK 4831, TK 7133, KA 8608, TT 2085, KF 8627, TT 2259.

Xe công đi Tân Thanh ngày 15/01 do báo Pháp luật TP.HCM thống kê trên số báo ngày 18/01/06:

- Xe Trung ương biển 80B: 2462, 2618, 3800, 0916, 3237, 0188, 3897, 2379.

- Xe Hà Nội biển 31A: 0705, 1544, 3063, 4196, 6209, 5082, 4736, 5573, 2993, 5245, 0546, 5595, 0398, 5912, 5069, 6837, 4909, 4850, 5424, 1934, 5231.

- Xe Bắc Giang biển 98A: 0262, 0298, 4788, 0639, 2727, 0667, 1359, 0158, 4231. 0125, 0199.

- Xe Hà Tây biển 33A: 1728, 2999, 6678, 0826, 0258.

- Xe Bắc Ninh biển 99A: 0259, 1556, 0159, 0494, 0587.

- Xe Vĩnh Phúc biển 88A: 2627, 0017, 6489.

- Xe Hải Dương biển 34B: 3329, 0106, 1314.

- Xe Phú Thọ biển 19C: 0522, 0306.

- Xe Thái Nguyên biển 20B: 0994, 0769, 0198, 0887.

- Các tỉnh khác 90B-0379, 74B-1143, 36B-0785, 17B-1359, 17B-0207, 21C-0293, 51D-0048, 37A-4599, 97A-0156, 89B-2348, 16A-0313, 22C-0353, 97A-0388, 35A-0385.

- Xe Quân đội biển đỏ: KA-8637, TK-7326, QB-2386, HC-3221, KC-5551, AB-3819, TK-7025, TT-4736, KA-8459, QP-7291, TK-9028, QK-5022, KT-5559, KC-9047, KT-5898, QP-7326, KT-5796, HC-3070.

Báo Lao động (số ngày 18/01) thống kê số xe tại Lạng Sơn ngày 14/01:

31A-5050; 99A-0205; 36B-0343; 11B-0287; 31A-2163; 86A-0755; KT-5596; KA-8622; 49B-0783; 20B-0692; 35A-0256; 20B-0678; 31A-1727; 18B-3527; 28A-2547; 16A-0990; 80B-1016; 31A-7055.

Báo Hải quan (ngày 17/01) thống kê số xe tại đền Bà Chúa Kho ngày 15/01/06:

- Xe biển đỏ: BC-3996; KT-5797;

- Biển xanh: 80B-1050; 31A-4646; 31A-0016; 12A-2502; 19B-0394; 31A-4947; 14C-1125; 35A-1617.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 293/UB-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý xe công đi chợ, đền, chùa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.743
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196