Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2883/VPCP-QHĐP năm 2019 về đại diện Lãnh đạo Chính phủ tham dự phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2883/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 09/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2883/VPCP-QHĐP
V/v đại diện LĐCP tham dự phiên họp thứ 33 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng;
- Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Nội vụ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội có văn bản số 997/VPQH-HC ngày 04 tháng 4 năm 2019 về việc đại diện Lãnh đạo Chính phủ tham dự Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 4 năm 2019). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự nội dung cho ý kiến về dự án Luật Thư viện; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày và tiếp thu ý kiến đối với dự án Luật.

2. Phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tham dự nội dung cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến đối với nội dung này.

3. Phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày và tiếp thu ý kiến đối với nội dung xem xét, quyết định danh mục dự án sử dụng dự phòng kế hoạch đu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách trung ương; việc bổ sung danh mục mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

4. Phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày và tiếp thu ý kiến đối với:

a) Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi);

b) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

5. Phân công Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày và tiếp thu ý kiến đối với Dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.

6. Phân công Bộ trưởng Bộ Công an trình bày và tiếp thu ý kiến đối với Dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

7. Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày và tiếp thu ý kiến đối với:

a) Tờ trình của Chính phủ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020;

b) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ (thay Bộ trưởng Bộ Công Thương đi công tác nước ngoài).

8. Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày và tiếp thu ý kiến đối với:

a) Nội dung xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính 05 xã và giải thể 01 xã của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; thành lập 05 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai;

b) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

c) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

9. Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp thu ý kiến đối với dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

10. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày và tiếp thu ý kiến đối với Báo cáo của Chính phủ về một số vấn đề của dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi).

Văn phòng Chính phủ đề nghị Văn phòng Quốc hội tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP (để b/c);
- VPQH: T
ổng Thư ký QH: Vụ TH;
- VPCP: BTCN, các PCN;
Cổng TTĐT; Các Vụ : PL, KTTH, NN, NC;
- Lưu: VT, QHĐP (03) Thuy

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2883/VPCP-QHĐP năm 2019 về đại diện Lãnh đạo Chính phủ tham dự phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.085

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139