Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2875/BNV-CTTN năm 2014 quy hoạch, bố trí, sử dụng đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 2875/BNV-CTTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh
Ngày ban hành: 30/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2875/BNV-CTTN
V/v quy hoạch, bố trí, sử dụng đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Căn cứ Quyết định số 08/2011/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6407/VPCP-TCCV ngày 02/8/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã; sau khi trao đổi, thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương tại Công văn số 6995-CV/BTCTW ngày 08/7/2014, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc quy hoạch, bố trí, sử dụng đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã (sau đây gọi là đội viên Dự án) như sau:

I. QUY HOẠCH ĐỘI VIÊN DỰ ÁN

1. Mục đích, tiêu chuẩn và đối tượng quy hoạch

a) Mục đích:

- Quy hoạch đội viên Dự án là công tác phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng phát triển, trưởng thành từ thực tiễn cơ sở để đưa vào quy hoạch và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý để đáp ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của địa phương;

- Việc quy hoạch đội viên Dự án phải bảo đảm mục tiêu của Dự án là tăng cường trí thức trẻ về địa phương nhằm giúp cấp ủy, chính quyền các xã thuộc huyện nghèo thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân; đồng thời tạo nguồn cán bộ bổ sung cho cấp ủy, chính quyền cấp xã, địa phương nhiệm kỳ tới;

- Quy hoạch đội viên Dự án lên các chức vụ cao hơn. Mỗi đội viên Dự án có thể dự kiến quy hoạch đảm nhận từ 2-3 chức danh lãnh đạo, quản lý.

b) Tiêu chuẩn quy hoạch: Đội viên Dự án khi đưa vào quy hoạch ngoài các tiêu chuẩn quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định chung của Đảng và chức danh quy hoạch, cần có các tiêu chuẩn cụ thể sau:

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và có lối sống lành mạnh; có tinh thần xung kích, vượt khó, cầu thị, chịu khó học tập nâng cao trình độ, yên tâm công tác lâu dài tại cơ sở;

- Trong thời gian tham gia Dự án được cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Có năng lực tham mưu, đề xuất tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; có năng lực cụ thể hóa và chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; qua thực tiễn công tác thể hiện là người có năng lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao;

- Có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm; đoàn kết, tập hợp, phát huy được trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, trung thực, được cán bộ, đảng viên, nhân dân tín nhiệm; có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và có tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

c) Đối tượng quy hoạch

Đối tượng quy hoạch là đội viên Dự án hiện đang đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại các xã thuộc huyện nghèo.

2. Quy trình quy hoạch:

a) Đánh giá đội viên Dự án trước khi đưa vào quy hoạch theo các tiêu chí sau đây:

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; tinh thần tự học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, công tâm, khách quan, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác; việc chấp hành chính sách, pháp luật của vợ (hoặc chồng), con; mối quan hệ với nhân dân;

- Năng lực thực tiễn: Thể hiện ở kết quả, hiệu quả công tác; tính chủ động, sáng tạo; khả năng đoàn kết, tập hợp, quy tụ cán bộ; năng lực điều hành, tổ chức thực hiện; khả năng dự báo tình hình, xử lý những tình huống phức tạp phát sinh trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao;

- Uy tín: Thể hiện thông qua ý kiến của Ủy ban mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, quần chúng nhân dân và kết quả đánh giá cán bộ, công chức hàng năm;

- Sức khỏe: Bảo đảm để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh quy hoạch;

- Chiều hướng, triển vọng phát triển, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào chức vụ cao hơn.

b) Chức danh quy hoạch:

- Chức danh Ủy viên ban chấp hành, Ủy viên ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo;

- Chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo;

- Chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo;

- Quy hoạch chức danh Ủy viên ban chấp hành, Ủy viên ban thường vụ; Trưởng các ban Đảng và tương đương thuộc Huyện ủy, Trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân huyện; Trưởng các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Chủ tịch, Bí thư các đoàn thể cấp huyện và tương đương.

3. Các bước tiến hành quy hoạch

- Đảng ủy xã nơi đội viên Dự án công tác tổ chức hội nghị đánh giá và tiến hành các bước xây dựng quy hoạch cán bộ theo hướng dẫn, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ban Tổ chức huyện ủy và Phòng Nội vụ.

Thành phần tham dự hội nghị đánh giá gồm: Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể từ xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn.

- Ban Tổ chức huyện ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tổng hợp danh sách quy hoạch của cấp xã và lập danh sách quy hoạch của cấp huyện báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các chức danh được quy hoạch theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức của tỉnh.

- Căn cứ vào kết quả quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi Bộ Nội vụ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức sau quy hoạch cụ thể

- Căn cứ vào quy hoạch cán bộ và tiêu chuẩn chức danh quy hoạch đã được phê duyệt, hàng năm Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sắp xếp cán bộ theo quy hoạch.

- Việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào quyết định quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt.

II. BỐ TRÍ SỬ DỤNG ĐỘI VIÊN

1. Đội viên Dự án trong diện được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và chức danh chuyên môn khác được bố trí sử dụng theo các vị trí chức danh được quy hoạch. Khi điều động công tác phải bảo đảm các điều kiện sau:

a) Có thời gian công tác tại các xã thuộc huyện nghèo ít nhất là 05 năm;

b) Trường hợp đội viên Dự án có thành tích xuất sắc hoặc có những sáng kiến đổi mới trong quản lý được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận; đồng thời được cơ quan có thẩm quyền dự kiến bố trí vào các vị trí công việc khác theo yêu cầu của tổ chức thì thời gian công tác tại các xã nghèo của những đội viên Dự án này cũng không được dưới 3 năm (đủ 36 tháng);

c) Trường hợp đội viên Dự án có thành tích đặc biệt xuất sắc mà địa phương có nhu cầu bố trí, sử dụng vào vị trí khác thì Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản trao đổi, thống nhất với Bộ Nội vụ trước khi quyết định điều động công tác.

2. Đội viên Dự án không trong diện quy hoạch vào các chức vụ cao hơn được bố trí sử dụng như sau:

- Ưu tiên xem xét, giới thiệu để tiếp tục bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 hoặc bố trí vào các chức danh cán bộ cấp xã phù hợp với phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tế của đội viên Dự án;

- Xem xét, bố trí làm công chức chuyên môn của các phòng, ban cấp huyện và tương đương.

3. Đội viên Dự án sau khi thôi chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã được xem xét chuyển thành công chức theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quy trình thực hiện điều động đội viên Dự án từ xã lên huyện

Quy trình thực hiện điều động đội viên Dự án thực hiện theo Luật Cán bộ, công chức, các văn bản hướng dẫn thực hiện và quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức của địa phương.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

a) Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã:

- Thực hiện việc đánh giá, quy hoạch đội viên Dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc điều động, bổ nhiệm đội viên Dự án theo quy định của pháp luật.

b) Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện:

Trên cơ sở thống nhất ý kiến với Sở Nội vụ và Ban Tổ chức tỉnh ủy, Ban Thường vụ huyện ủy thực hiện phê duyệt danh sách quy hoạch đội viên Dự án theo đề nghị của cấp xã; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc điều động, bổ nhiệm đội viên Dự án theo quy định của pháp luật.

c) Sở Nội vụ:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện trong công tác đánh giá, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm đội viên Dự án tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

- Đối với những đội viên Dự án không có nguyện vọng công tác tại tỉnh, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xác nhận quá trình công tác của đội viên Dự án làm căn cứ thực hiện các chế độ ưu tiên cho đội viên Dự án theo quy định của pháp luật.

d) Ban Tổ chức tỉnh ủy:

Phối hợp với Huyện ủy trong công tác đánh giá, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm đội viên Dự án về công tác tại các cơ quan thuộc Huyện ủy, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện.

3. Thời gian tổ chức thực hiện

- Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự án căn cứ vào nhu cầu sử dụng cán bộ của địa phương chỉ đạo, hướng dẫn quy hoạch đối với cán bộ là đội viên Dự án xong trước ngày 30/11/2014.

- Các năm tiếp theo tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch những đội viên Dự án đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch; đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch những đội viên Dự án không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện và những đội viên Dự án uy tín thấp qua đánh giá chất lượng cán bộ, công chức hàng năm.

Trên đây là hướng dẫn quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã, đề nghị Ủy ban nhân các tỉnh thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự án tổ chức thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu thấy cần bổ sung, điều chỉnh đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ các tỉnh thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã;
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương Đảng (Vụ TH);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ TCCV);
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Tiến Dĩnh;
- Lưu: VT, CTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2875/BNV-CTTN năm 2014 quy hoạch, bố trí, sử dụng đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.337

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172