Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2848/TTCP-GSTĐXLSTT năm 2017 về đôn đốc thực hiện xử lý sau thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2848/TTCP-GSTĐXLSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Ngô Văn Khánh
Ngày ban hành: 14/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2848/TTCP-GSTĐXLSTT
V/v đôn đốc thực hiện xử lý sau thanh tra

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tnh Điện Biên

Ngày 24/10/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 11287/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về thực hiện xử lý sau thanh tra liên quan Kết luận thanh tra số 1192/KL-TTCP ngày 27/5/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và đa khoa khu vực liên huyện giai đoạn 2008-2010.

Tại Văn bản số 11287/VPCP-V. I của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã chỉ đạo: Yêu cầu UBND tỉnh Điện Biên thực hiện việc hoàn trả vốn trái phiếu Chính phủ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản s 10093/VPCP-V.I ngày 17/12/2014 của Văn phòng Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Điện Biên báo cáo kết quả thực hiện xử lý sau thanh tra lên Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Thanh tra Chính phủ (qua Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra) trước ngày 23/11/2017 đ tổng hợp báo cáo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Thanh tra Chính Phủ (để b/c);
- Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh;
- Phó Tổng TTCP Đặng Công Hu
n;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, Vụ GSTĐXLSTT.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Ngô Văn Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2848/TTCP-GSTĐXLSTT năm 2017 về đôn đốc thực hiện xử lý sau thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.115
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127