Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2847/BNN-KTHT năm 2013 về báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2847/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 23/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2847/BNN-KTHT
V/v báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Vụ: Kế hoạch, Khoa học công nghệ và Môi trường;
- Các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Chế biến thương mại, NLTS và Nghề muối;
- Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

 

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2013 theo nội dung phiên bản họp tháng 10 về "phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi", Bộ yêu cầu các đơn vị chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công phụ trách của đơn vị tại khu vực miền núi (miền núi bao gồm địa bàn thuộc các vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên) với các nội dung sau:

1. Khái quát thực trạng tình hình phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, nước sạch và VSMTNT, chế biến, thương mại và ngành nghề nông thôn, xây dựng nông thôn mới miền núi;

2. Kết quả thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang triển khai thực hiện tại khu vực miền núi trong 5 năm gần đây;

3. Đánh giá những ưu nhược điểm, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai các chính sách, chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học ở khu vực miền núi theo lĩnh vực thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị;

4. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp về cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện để phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, nước sạch và VSMTNT, chế biến, thương mại và ngành nghề nông thôn, xây dựng nông thôn mới ở khu vực miền núi trong thời gian tới.

Các đơn vị hoàn thành báo cáo gửi về Bộ (Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn: bản cứng và file mềm theo địa chỉ: nghiaktht@gmail.com) trước ngày 6/9/2013 để tổng hợp chuẩn bị báo cáo chung trình Ban cán sự Đảng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Văn phòng BCS;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2847/BNN-KTHT năm 2013 về báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.910

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100