Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2824/VPCP-KSTT năm 2017 phối hợp triển khai nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2824/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 24/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2824/VPCP-KSTT
V/v phối hợp triển khai nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để tăng cường hiệu quả việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng danh mục dịch vụ công mức độ 3, 4; tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP , Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, Chỉ thị số 13/CT-TTg và chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 638/VPCP-KSTT ngày 23/01/2017, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ trong thực hiện các nhiệm vụ; kịp thời thông báo cho Văn phòng Chính phủ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, Phó TTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; các đơn vị: QHĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (3)TM.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2824/VPCP-KSTT năm 2017 phối hợp triển khai nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


712
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127