Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 278/UBND-TH thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp ngọ năm 2014 do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 278/UBND-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 15/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 278/UBND-TH
V/v thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp ngọ năm 2014

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;
- Các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tp.

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại văn bản 178-CV/TW ngày 31 tháng 12 năm 2013, chỉ đạo của Thành ủy tại văn bản 729-CV/TU ngày 08 tháng 01 năm 2014 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy tại các văn bản nêu trên; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 28/CT-UBND , ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

(Bản chụp công văn 178-CV/TW, công văn 729-CV/TU kèm theo)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND Thành phố; (để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND Tp;
- Các Ban Đảng và Văn phòng TUy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tp;
- CPVP, các Phòng, Ban, Trung tâm;
- Lưu: VT, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 278/UBND-TH thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp ngọ năm 2014 do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.334

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113