Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 278/UBND-TH 2018 đính chính Quyết định 04/2017/QĐ-UBND Hồ Chí Minh

Số hiệu: 278/UBND-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Quận Tân Bình Người ký: Nguyễn Thị Liễu
Ngày ban hành: 12/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 278/UBND-TH
V/v đính chính Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

Tân Bình, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban ngành thuộc quận;
- Ủy ban nhân dân 15 phường quận Tân Bình.

Do sơ suất trong khâu đánh máy, soạn thảo văn bản, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đính chính sai sót tại Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Bình như sau:

Tại Điều 2, dòng thứ nhất t trên xuống, viết là: “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Bình”.

Nay đính chính lại là: “Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 9 năm 2017 và thay thế Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Bình”./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp (để báo cáo);
- Trung tâm Công báo thành phố;
-
TTQU, TTHĐND;
- TTUB: CT, các PCT;
- Thanh tra quận;
- Lưu: VT, (THNC/2018)

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thị Liễu

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 278/UBND-TH ngày 12/02/2018 về đính chính Quyết định 04/2017/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.517

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!