Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2769/BTC-TCHQ đề nghị tham gia ý kiến thẩm định nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2769/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2769/BTC-TCHQ
V/v đề nghị tham gia ý kiến thẩm định nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại công văn số 1431/VPCP-KTTH ngày 20/02/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại công văn số 7110/VPCP-KTTH ngày 11/9/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc bán hàng miễn thuế nhập cảnh và trên chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam, Bộ Tài chính đã có các công văn số 17230/BTC-TCHQ ngày 12/12/2012 và công văn số 468/BTC-TCHQ ngày 10/01/2013 gửi các Bộ: Tư pháp, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Tây Ninh đề nghị tham gia ý kiến về nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Tài chính đã nghiên cứu, tiếp thu và giải trình các ý kiến tham gia của các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về nội dung dự thảo nêu trên và ngày 24/01/2013, Bộ Tài chính đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 09/TTr-BTC về việc tổng kết thực hiện Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số nội dung vào Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg .

3. Nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại công văn số 1411/VPCP-KTTH ngày 20/02/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế, Bộ Tài chính đã hoàn chỉnh nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định về nội dung dự thảo nêu trên (gửi kèm tờ trình số 09/TTr-BTC ngày 24/01/2013 và dự thảo Quyết định). Bộ Tài chính xin nhận lại ý kiến thẩm định của Quý Bộ trước ngày 10/3/2013 để tiếp thu, hoàn chỉnh Quyết định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Bộ Tài chính trân trọng sự hợp tác của Quý Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC-BTC (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2769/BTC-TCHQ đề nghị tham gia ý kiến thẩm định nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.443
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238