Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2750/UBND-VX tăng cường biện pháp kiểm soát việc sử dụng chất cấm nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 2750/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 18/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2750/UBND-VX
V/v Tăng cường các biện pháp kiểm soát việc sử dụng chất cấm nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi.

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

UBND Thành phố nhận được Công văn số 05/BCĐTUVSATTP ngày 10/4/2012 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đề nghị UBND Thành phố tăng cường các biện pháp kiểm soát việc sử dụng chất cấm nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi (xin gửi bản chụp kèm theo).

Về việc này, UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công thương, các sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế - Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Công văn số 05/BCĐTUVSATTP ngày 10/4/2012; Xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giám sát, thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi kinh doanh, sử dụng chất Beta-agonist trong chăn nuôi; thông tin đầy đủ, xác thực, kịp thời và công khai rộng rãi các vi phạm sử dụng chất Beta-agonist trên các phương tiện thông tin để cảnh báo nguy cơ cho người tiêu dùng, định kỳ báo cáo UBND Thành phố và Ban chỉ đạo Liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ: YT, NN&PTNT, CT;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Đ/c CVP, PVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng VX, NN, CT, TH;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2750/UBND-VX tăng cường biện pháp kiểm soát việc sử dụng chất cấm nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.803
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70