Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2713/VPCP-KSTT năm 2019 về chuẩn bị bài viết của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2713/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 04/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2713/VPCP-KSTT
V/v chuẩn bị bài viết của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Ngày 25 tháng 3 năm 2019, Tạp chí Cộng sản có Công văn số 1300-CV/TCCS kính mời Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình viết bài đăng trên Tạp chí, số ra ngày 01 tháng 6 năm 2019 với chủ đề (dự kiến): “Tăng cường công tác tuyên truyền trong cải cách hành chính ở nước ta hiện nay”. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị bài viết cho Phó Thủ tướng theo đề nghị của Tạp chí Cộng sản.

Văn phòng Chính phủ thông báo và đề nghị Bộ Nội vụ chuẩn bị, gửi bài viết của Phó Thủ tướng (bài viết không quá 4.500 chữ) đến Văn phòng Chính phủ trước ngày 03 tháng 5 năm 2019 để biên tập, báo cáo Phó Thủ tướng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: TKBT, KGVX
, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (2).
Thảo

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2713/VPCP-KSTT năm 2019 về chuẩn bị bài viết của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


996

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17