Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2695/BNV-CCVC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 17/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2695/BNV-CCVC
V/v tuổi bổ nhiệm của cán bộ

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2007

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam    

Phúc đáp công văn số 9676/NHNN-TCCB ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tuổi bổ nhiệm của đồng chí Hồ Hữu Hạnh, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1951, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3, Điều 5, Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 04 tháng 07 năm 2007 của Bộ Chính trị về Điều kiện tuổi bổ nhiệm quy định là: “Cán bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị được đề nghị bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý lần đầu nói chung cần đủ tuổi để công tác được trọn một nhiệm kỳ”.

Tại Mục a, Điểm 3, Điều 6, Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về Điều kiện tuổi bổ nhiệm cũng quy định: “Cán bộ công chức bổ nhiệm lần đầu (của mỗi chức danh) không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ”.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, thực hiện theo các quy định của Đảng và Nhà nước hiện hành.

Thông báo để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, CCVC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2695/BNV-CCVC ngày 17/09/2007 về việc tuổi bổ nhiệm của cán bộ do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.616
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60