Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 268/VP-CNN năm 2015 đính chính phụ lục của Quyết định 47/2014/QĐ-UBND do Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 268/VP-CNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 13/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
UBND THÀNH PHỐ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 268/VP-CNN
V/v đính chính phụ lục của Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính; Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Thuế Thành phố;
- Cục Hải quan Thành phố;
- Chi cục Kiểm lâm Thành phố
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

 

Ngày 11 tháng 12 năm 2014, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND về Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Do sai sót trong việc nhập số liệu tại các Phụ lục kèm theo Quyết định, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đính chính một số nội dung sau:

- Phụ lục 1. Bảng giá gỗ tròn: Đề nghị đính chính lại đơn giá tại Mục I.11, Cột đơn giá thứ 3 (Đường kính dưới 30cm: Dài trên 4m) là 4.500 thay vì 45.000.

- Phụ lục 2. Bảng giá gỗ xẻ: Đề nghị đính chính tên tiêu chí quy cách gỗ là “Mặt rộng dưới 30cm”, “Mặt rộng từ 30 đến 50cm”, “Mặt rộng trên 50cm” thay cho tên tiêu chí “Đường kính dưới 30cm”, “Đường kính từ 30 đến 50cm”, “Đường kính trên 50cm”.

- Phụ lục 2. Bảng giá gỗ xẻ: Đề nghị đính chính lại đơn giá tại Mục I.10, Cột đơn giá thứ 6 (Mặt rộng từ 30 đến 50cm: Dài trên 4m) là 42.500 thay vì 4.500./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Các Đoàn thể Thành phố;
- VPUB: CPVP; Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu: VT (CNN-Tg) H.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 268/VP-CNN năm 2015 đính chính phụ lục của Quyết định 47/2014/QĐ-UBND do Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.641

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196