Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2677/BNN-HTQT năm 2013 rà soát cập nhật Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa X do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2677/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 12/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2677/BNN-HTQT
V/v rà soát cập nhật Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa X.

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục: Thủy sản, Lâm nghiệp, Thủy lợi;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ;
- Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp nông nghiệp.

 

Sau Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về một số chủ trương lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương rà soát cập nhật và tiếp tục thực hiện Nghị quyết tại văn bản số 920/VPCP-QHQT ngày 13 tháng 5 năm 2013. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 02 tháng 8 năm 2013, Bộ Công Thương có công văn số 6850/BCT-VPUB đề nghị các Bộ, ngành và địa phương rà soát, cập nhật và góp ý cho các nhóm nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai.

Để triển khai nội dung trên, Bộ đề nghị các đơn vị căn cứ vào chức năng của đơn vị mình cho ý kiến về định hướng và các nhóm nhiệm vụ chính, đề xuất các nội dung mới, rà soát cập nhật các chương trình, đề án và các nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai Nghị quyết theo danh mục dự kiến gửi kèm dưới đây (Tài liệu gửi kèm trong đó có nêu rõ các nhóm nhiệm vụ cụ thể).

Ý kiến góp ý bằng văn bản về Vụ Hợp tác quốc tế trước ngày 15 tháng 8 năm 2013 (theo địa chỉ Điện thoại: 38437450, Fax: 37330752; Email: congt.htqt@mard.gov.vn; huyendtt.htqt@mard.gov.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2677/BNN-HTQT năm 2013 rà soát cập nhật Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa X do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.206

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74