Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2656/BNN-CB năm 2013 báo cáo tổng kết đánh giá việc mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2656/BNN-CB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 12/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2656/BNN-CB
V/v: Báo cáo tổng kết đánh giá việc mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 về mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013 và Quy chế kiểm tra, giám sát việc mua tạm trữ lúa, gạo vụ Hè Thu năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 1415/QĐ-BNN-CB ngày 24/6/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị: UBND các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu long, Hiệp hội Lương thực Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện; kết quả kiểm tra, giám sát việc mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013; đánh giá tác động thực tế của tạm trữ đến giá cả và thu nhập của nông dân, các tồn tại, vướng mắc và kiến nghị.

Báo cáo gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20 tháng 8 năm 2013 theo địa chỉ: Cục Chế biến, Thương mại Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối - Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội và bản mềm xin gửi trước về địa chỉ: vanbqcb@gmail.com hoặc nongsan.cb@mard.gov.vn.

Điện thoại: 04.37711116; Fax: 04.37711125.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để bc);
- Vụ Kế hoạch (để biết);
- Lưu VT, CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2656/BNN-CB năm 2013 báo cáo tổng kết đánh giá việc mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.166

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101