Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2640/LĐTBXH-TCCB 2020 báo cáo đối tượng tiêu chuẩn đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị

Số hiệu: 2640/LĐTBXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành: 16/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2640/LĐTBXH-TCCB
V/v báo cáo thực hiện các quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng và xác nhận trình độ lý luận chính trị năm 2009-2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Thực hiện Công văn số 11796-CV/BTCTW ngày 26/6/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về việc báo cáo thực hiện các quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng và xác nhận trình độ lý luận chính trị, Bộ yêu cầu các đơn vị:

1. Báo cáo về việc cử công chức, viên chức tham gia đào tạo lý luận chính trị từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp và cử nhân giai đoạn 2009-2020 (biểu mẫu số 01).

2. Báo cáo về việc đề nghị đơn vị có thẩm quyền thực hiện xác định công nhận trình độ lý luận chính trị tương đương đối với công chức, viên chức thuộc quyền quản lý theo Quy định số 265-QĐ/TW, ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư (biểu mẫu số 02).

Công văn, biểu mẫu báo cáo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ. Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 22/7/2020, đồng thời gửi file mềm vào địa chỉ email: thuyttp@molisa.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Bộ và Ban Tổ chức Trung ương./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quân (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

Biểu mẫu số 01

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG CỬ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

STT

Nội dung đào tạo

Năm

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Cao cấp lý luận chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trung cấp lý luận chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sơ cấp lý luận chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Cử nhân lý luận chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu số 02

XÁC ĐỊNH TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Số liệu tính từ năm 2009 đến năm 2020

Nội dung báo cáo

Tổng số người được xác định

Giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương

Ghi chú

Sơ cấp

Trung cấp

Cao cấp

l. Đối tượng tại thời điểm xác định là

 

 

 

 

 

- Cán bộ lãnh đạo quản lý từ cấp Phòng và tương đương trở lên

+ Đảng viên

 

 

 

 

 

+ Chưa là đảng viên

 

 

 

 

 

- Cán bộ lãnh đạo quản lý quy hoạch từ cấp Phòng và tương đương trở lên

+ Đảng viên

 

 

 

 

 

+ Chưa là đảng viên

 

 

 

 

 

- Đối tượng khác

 

 

 

 

 

2. Nơi đào tạo bằng 2, sau đại học đối tượng xin xác định đã học

 

 

 

 

 

- Ngoài hệ thống trường Đảng:

 

 

 

 

 

- Trong hệ thống trường Đảng (Học viện CTQG HCM, Trường Chính trị tỉnh, thành phố....)

 

 

 

 

 

- Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

 

 

 

 

3. Quy trình xác định

 

 

 

 

 

- Do phòng/ban tổ chức cấp ủy thực hiện quy trình xác định (không phải cá nhân tự đi xin xác định):

+ Theo đợt mỗi năm 01 lần

 

 

 

 

 

+ Không theo đợt, theo yêu cầu của cán bộ

 

 

 

 

 

- Do cơ sở đào tạo cấp kèm theo bằng tốt nghiệp:

 

 

 

 

 

- Do cá nhân tự đi xin xác định:

 

 

 

 

 

4. Cơ sở đào tạo xác định

 

 

 

 

 

- Học viên Chính trị QG HCM

 

 

 

 

 

- Học viên Chính trị Khu vực I

 

 

 

 

 

- Học viên Chính trị Khu vực II

 

 

 

 

 

- Học viên Chính trị Khu vực III

 

 

 

 

 

- Học viên Chính trị Khu vực IV

 

 

 

 

 

- Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

 

 

 

 

- Trường Chính trị tỉnh/Thành phố

 

 

 

 

 

-...

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2640/LĐTBXH-TCCB ngày 16/07/2020 về Báo cáo thực hiện quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng và xác nhận trình độ lý luận chính trị năm 2009-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.692

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!