Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2616/VPCP-KNTN về việc kế hoạch thanh tra năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2616/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 23/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2616/VPCP-KNTN
V/v: kế hoạch thanh tra năm 2009

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Thanh tra Chính phủ

Xét đề nghị của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 801/TTCP-V.II ngày 21 tháng 4 năm 2009 về việc tiếp tục thanh tra tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Để tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, chống suy thoái kinh tế, trong phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2009, Chính phủ đã nhất trí lùi thanh tra các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước, trừ trường hợp khẩn cấp.

2. Giao Thanh tra Chính phủ điều chỉnh lại Kế hoạch thanh tra năm 2009.

3. Trong khi chờ Thường trực Chính phủ xem xét thông qua việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2009, yêu cầu Thanh tra Chính phủ chưa tiến hành thanh tra các Tập đoàn kinh tế và các Tổng Công ty Nhà nước (trừ trường hợp khẩn cấp, báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ).

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thanh tra Chính phủ biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo);
- TTgCP, các PTTgCP (để báo cáo);
- các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng Công ty 91;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, ĐMDN, TKBT, TH;
- Lưu VT, KNTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2616/VPCP-KNTN về việc kế hoạch thanh tra năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.002
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251