Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2576/VPCP-TCCB về việc xử lý các nhiệm vụ chồng chéo hoặc chưa rõ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2576/VPCP-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 16/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2576/VPCP-TCCB
V/v xử lý các nhiệm vụ chồng chéo hoặc chưa rõ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Báo cáo số 1160/BC-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2007 về tổng hợp, rà soát những vấn đề chồng chéo, phân công chưa rõ, chưa hợp lý, một số vấn đề chưa phân công cho Bộ, ngành nào thực hiện và đề xuất giải pháp xử lý, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Nội vụ tại Báo cáo nêu trên.

2. Yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương chuẩn bị Đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ thứ XII và các nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ để xử lý dứt điểm các vấn đề chồng chéo, chưa phân công, chưa rõ và chưa hợp lý giữa các Bộ hiện nay.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VPCP: BTCN, các PCN; Website Chính phủ; các Vụ, đơn vị: TH, XDPL, các Vụ III và IV;
- Lưu: VT, TCCB (05); Hào 65b.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2576/VPCP-TCCB về việc xử lý các nhiệm vụ chồng chéo hoặc chưa rõ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.796

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.150.22