Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2575/BYT-ATTP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 15/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2575/BYT-ATTP
V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT - BYT - BNV.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT - BYT - BNV ngày 11/12/2015 tại Điều 3, Khoản 3, Điểm b về quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có không quá 03 phòng và theo đề xuất của đa số các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế hướng dẫn tên 03 phòng chức năng thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp.

2. Phòng Nghiệp vụ.

3. Phòng Công tác thanh tra.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị chức năng của địa phương triển khai, thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Sở Y tế các tỉnh/TP trực thuộc TW (để t/hiện);
- Chi cục ATVSTP các tỉnh/TP trực thuộc TW (để t/hiện);
- Lưu: VT, ATTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2575/BYT-ATTP ngày 15/05/2017 về triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


686
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251