Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2565/VKSTC-V8 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Vũ Huy Thuận
Ngày ban hành: 12/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2565/VKSTC-V8
V/v gửi Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thực hiện chỉ tiêu trực tiếp kiểm sát Cơ sở giam giữ và thi hành án hình sự.

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Đồng chí Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát năm 2017; Chương trình công tác Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2017.

Trên cơ sở tổng hợp, theo dõi kết quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự của VKSND cấp dưới trong 6 tháng đầu năm 2017. Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thấy cần phải thống nhất hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thực hiện chỉ tiêu trực tiếp kiểm sát cơ sở giam giữ và cơ quan thi hành án hình sự.

Toàn bộ nội dung Hướng dẫn số 12/HD-VKSTC ngày 12/7/2017 đã được đăng tải trên trang Web của ngành Kiểm sát nhân dân.

Đề nghị đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thộc Trung ương chỉ đạo Phòng 8 thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện có nội dung nào chưa rõ đề nghị phản ánh về Vụ 8 để được giải đáp kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Lê Hữu Thể,PVT-VKNDTC (để b/c);
- VP-VKSNDTC (phòng TM-TH);
- Lưu: VT; P1. (8b)

TL.VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNGVỤ KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ,TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
Vũ Huy Thuận

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2565/VKSTC-V8 ngày 12/07/2017 gửi Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thực hiện chỉ tiêu trực tiếp kiểm sát Cơ sở giam giữ và thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.294
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.98.39