Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2453/VPCP-QHQT về tham dự Hội nghị UNCTAD lần thứ 13 tại Quatar do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2453/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 11/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2453/VPCP-QHQT
V/v tham dự Hội nghị UNCTAD lần thứ 13 tại Quatar.

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 816/TTr-BNG-THKT ngày 15 tháng 3 năm 2012) về việc tham dự Hội nghị UNCTAD lần thứ 13, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cử Đoàn Việt Nam do 01 đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị lần thứ 13 của Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển, tổ chức từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 4 năm 2012 tại Doha, Quatar.

2. Bộ Ngoại giao cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ nội dung và lựa chọn thành viên tham dự, bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg;
 Các Vụ: TH, KTTH, TKBT; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 28

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2453/VPCP-QHQT về tham dự Hội nghị UNCTAD lần thứ 13 tại Quatar do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.410

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84