Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2446/BXD-QLN về việc kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2446/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 09/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2446/BXD-QLN
V/v kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, - Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

Để chuẩn bị nội dung sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thực hiện sự phân công của Chính phủ về việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Đề án hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP đối với 4 huyện nghèo là Bác ái - tỉnh Ninh Thuận, Đam Rông - tỉnh Lâm Đồng, Kon Plông và Tu Mơ Rông - tỉnh Kon Tum; Bộ Xây dựng tổ chức đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra thực tế kết quả triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại 4 huyện nói trên.

Để công tác kiểm tra thực tế đạt được kết quả tốt, đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng và Kon Tum chỉ đạo các huyện nghèo, các sở, ban, ngành liên quan của Tỉnh chuẩn bị báo cáo kết quả sau một năm triển khai, thực hiện Đề án hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, đồng thời cử cán bộ đi kiểm tra thực tế và làm việc với Đoàn công tác liên ngành.

Báo cáo kết quả thực hiện đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 16/11/2009 qua địa chỉ Email: vuxuanthien56@yahoo.com.vn hoặc qua FAX: 043 8 215 208.

(Đề cương báo cáo kết quả thực hiện, kế hoạch và nội dung làm việc của Đoàn công tác liên ngành theo phụ lục đính kèm).

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các Tỉnh quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như­ trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- UBND các huyện Bác ái - tỉnh Ninh Thuận, Đam Rông - tỉnh Lâm Đồng, Kon Plông và Tu Mơ Rông - tỉnh Kon Tum
- L­ưu: VP Bộ, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

Ghi chú: ĐT liên hệ: 0913 290 098 (A. Thiện); 0912 168 603 (A. Giáp).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2446/BXD-QLN về việc kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.035
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235