Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2421/TTCP-PC năm 2013 triển khai Chỉ thị 10/CT-TTg do Thanh tra Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2421/TTCP-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Ngày ban hành: 23/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2421/TTCP-PC
V/v triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 1711/KH-TTCP và Văn bản số 1710/TTCP-PC ngày 26 tháng 7 năm 2013 để triển khai Chỉ thị và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 26/8/2013, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1951/QĐ-TTCP thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng dành cho giáo viên, giảng viên do Thanh tra Chính phủ biên soạn. Căn cứ kết quả phiên họp ngày 05/9/2013 của Hội đồng thẩm định tài liệu, Thanh tra Chính phủ rà soát, hoàn thiện và biên tập một số nội dung mới của pháp luật phòng, chống tham nhũng vào nội dung của 03 (ba) tài liệu bồi dưỡng dành cho giáo viên, giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường trung học phổ thông và các trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, trường thuộc lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị-xã hội; hoàn thiện tài liệu tham khảo và sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng. 03 (ba) tài liệu bồi dưỡng nói trên sẽ được ban hành vào cuối năm 2013 phải đảm bảo về chuẩn mực pháp lý cả về hình thức cũng như nội dung sau khi Tổng Thanh tra Chính phủ có quyết định phê duyệt.

Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và những công việc đã được Thanh tra Chính phủ đôn đốc tại văn bản số 1710/TTCP-PC ngày 26/7/2013 và văn bản này, chủ động rà soát, biên soạn, hoàn thiện và phê duyệt chương trình, tài liệu giảng dạy thuộc trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương mình để đảm bảo phục vụ trong năm học 2013-2014. Việc biên soạn, hoàn thiện tài liệu giảng dạy cần tham khảo tài liệu do Thanh tra Chính phủ biên soạn, đề nghị liên hệ với Viện Khoa học thanh tra, số 17 phố Cao Bá Quát, quận Ba Đình, Hà Nội (qua đồng chí Trần Văn Long, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học thanh tra, ĐT: 04.37470455/0912636010).

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Thanh tra Chính phủ (qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTCP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Phó TTCP Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban TƯMTTQVN và Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Phó Tổng Thanh tra CP;
- Các Cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP;
- Lưu: VT, PC.

TỔNG THANH TRA
Huỳnh Phong Tranh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2421/TTCP-PC năm 2013 triển khai Chỉ thị 10/CT-TTg do Thanh tra Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.666

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183