Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2406/VPCP-CCHC ngày 14/05/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát thủ tục hành chính

Số hiệu: 2406/VPCP-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 14/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2406/VPCP-CCHC
V/v rà soát thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2004

 CÔNG VĂN

Kính gửi: Thủ tướng chính phủ

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “Tiến hành ngay việc rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương mình để sửa đổi, loại bỏ các thủ tục hành chính gây phiền hà, cản trở công việc làm ăn của dân và doanh nghiệp; những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định. Trong tháng 6 năm 2004, các Bộ, ngành và địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả công việc này”. (Công văn số 276/CP-CCHC ngày 27 tháng 02 năm 2004).

Để thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, sớm hoàn tất việc rà soát để có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ đúng thời gian quy định.

Báo cáo cần tập trung vào những nội dung chính sau đây:

1. Tình hình triển khai thực hiện công tác rà soát.

2. Kết quả xử lý các xử lý các thủ tục sau khi rà soát, trong đó nêu rõ số lượng, nội dung các thủ tục đã hoặc dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ (nêu rõ tên văn bản quy định các thủ tục đó).

3. Những thủ tục hành chính đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ (được quy định trong Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và văn bản của các Bộ, ngành).

4. Các kiến nghị, đề xuất khác về các vấn đề có liên quan.

Kèm theo báo cáo, đề nghị có Phụ lục danh mục các văn bản quy định thủ tục hành chính đã được rà soát, các văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và các văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ.

Báo cáo đề nghị gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 tháng 6 năm 2004.

 

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2406/VPCP-CCHC ngày 14/05/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát thủ tục hành chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.038
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180