Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2375/VPCP-TCCB về việc thẩm quyền bổ nhiệm công chức cao cấp và quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành thanh tra do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2375/VPCP-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 07/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2375/VPCP-TCCB
V/v thẩm quyền bổ nhiệm công chức cao cấp và quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành thanh tra

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Thanh tra Chính phủ

 

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2007, sau khi nghe các Thành viên Chính phủ thảo luận dự thảo Nghị định về Thanh tra viên và Cộng tác viên thanh tra, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận, giao cho các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm quyền bổ nhiệm chuyên viên cao cấp, trong đó có Thanh tra viên cao cấp. Để thực hiện kết luận nêu trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo:

1. Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ trong tháng 5 năm 2007 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 41, khoản 1 Điều 42, khoản 1 Điều 45 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và các khoản 13, 14 và 16 Điều 1 Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007, trong đó quy định giao cho các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm quyền bổ nhiệm chuyên viên cao cấp và tương đương theo thủ tục do pháp luật quy định sau khi đã đạt kết quả trong kỳ thi nâng ngạch.

2. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành thanh tra và gửi đến Bộ Nội vụ để tổng hợp, trình Thủ tướng xem xét, ban hành trong tháng 9 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- TTgCP, các PTTg CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP; các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc
- Lưu VT, TCCB (05); Hào

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2375/VPCP-TCCB về việc thẩm quyền bổ nhiệm công chức cao cấp và quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành thanh tra do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.018
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240