Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2270/VPCP-QHQT về việc Gia hạn Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển về hỗ trợ Chương trình Phát triển bền vững do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2270/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 08/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2270/VPCP-QHQT
V/v Gia hạn Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển về hỗ trợ Chương trình Phát triển bền vững.

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2197/BKH-KTĐN ngày 28 tháng 3 năm 2008) về việc gia hạn hiệu lực của Hiệp định giữa Việt Nam và Thụy Điển về hỗ trợ Chương trình Phát triển bền vững tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển về hỗ trợ Chương trình Phát triển bền vững tại Việt Nam đến ngày 31 tháng 12 năm 2008.

2. Ủy quyền lãnh đạo Bộ kế hoạch và Đầu tư ký với đại diện Chính phủ Thụy Điển văn bản điều chỉnh hiệu lực Hiệp định cụ thể trên giữa Chính phủ Việt Nam và Thụy Điển đến ngày 30 tháng 6 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN;
 Vụ TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, QHQT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2270/VPCP-QHQT về việc Gia hạn Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển về hỗ trợ Chương trình Phát triển bền vững do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.937
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122