Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 226/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 144/2005/NĐ-CP

Số hiệu: 226/VPCP-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 12/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 226/VPCP-CCHC
V/v: Triển khai thực hiện Nghị định số 144/2005/NĐ-CPp

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Ngày 16 tháng 11 năm 2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2005/NĐ-CP quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện công tác phối hợp theo đúng quy định tại Nghị định số 144/2005/NĐ-CP .

2. Kịp thời thông báo cho Văn phòng Chính phủ về trường hợp bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không thực hiện trách nhiệm phối hợp theo quy định tại khoản 5 Điều 22, khoản 5 Điều 23 Nghị định số 144/2005/NĐ-CP.

3. Chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức khi không thực hiện trách nhiệm phối hợp theo quy định tại các điều 6, 7, 8 Nghị định số 144/2005/NĐ-CP.

4. Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Điều 27 của Nghị định này./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg (để b/c);
- BTCN, TBNC, các PCN, các vụ TH, TCCB;
- Lưu: VT, CCHC (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
Đoàn Mạnh Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 226/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 144/2005/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.599
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0