Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2252/UBND-TP năm 2013 đính chính số hiệu văn bản do Ủy ban nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2252/UBND-TP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Thành Kiên
Ngày ban hành: 24/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2252/UBND-TP
V/v đính chính số hiệu văn bản.

Quận 1, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng phòng ban đơn vị quận 1;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường.

 

Ủy ban nhân dân quận 1 đã ban hành các Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 và 03/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Do có sai sót trong khâu ban hành văn bản nên Ủy ban nhân dân quận 1 xin đính chính số hiệu Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND thành Quyết định số 02/QĐ-UBND và Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND thành Quyết định số 03/QĐ-UBND ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo;
- UBND Q1: CT, PCT;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thành Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2252/UBND-TP năm 2013 đính chính số hiệu văn bản do Ủy ban nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.262
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33