Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2242/BGDĐT-TTr thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2242/BGDĐT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 16/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2242/BGDĐT-TTr
V/v đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Đại học, Trường Đại học, Trường Cao đẳng;
- Các Cục, Vụ, Viện, cơ quan thuộc Bộ GD&ĐT.

 

Ngày 18/01/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 262/BGDĐT-TTr về việc yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện chế độ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng. Đến nay, Bộ GD&ĐT (qua Thanh tra Bộ) mới nhận được báo cáo của môt số đơn vị, còn lại các đơn vị chưa gửi báo cáo (có danh sách kèm theo).

Để phục vụ cho việc xây dựng báo cáo định kỳ gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ GD&ĐT đề nghị các đơn vị chưa gửi báo cáo, cần gửi gấp báo cáo theo nội dung công văn số 262/BGDĐT-TTr ngày 18/01/2012 về Thanh tra Bộ GD&ĐT để tổng hợp.

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ CHƯA THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Theo văn bản số 262/BGDĐT-TTr ngày 18/01/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo

STT

Tên đơn vị

1

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT

2

Vụ Pháp chế, Bộ GD&ĐT

3

Văn phòng, Bộ GD&ĐT

4

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ GD&ĐT

5

Cục Cơ sở vật chất và TBTH, ĐCTE, Bộ GD&ĐT

6

Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh

7

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

8

Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương

9

Đại học Đà Nẵng

10

Đại học Thái Nguyên

11

Học Viện quản lý giáo dục

12

Trường Đại học Xây dựng

13

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

14

Trường Đại học Hà Nội

15

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

16

Trường Đại học Ngoại Thương

17

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

18

Trường Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp

19

Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội

20

Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

21

Trường Cao Đẳng sư phạm Trung ương (Hà Nội)

22

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

23

Trường Đại học Nông Lâm, Thành phố, HCM

24

Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố, HCM (chưa có báo cáo quý)

25

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố, HCM

26

Trường Đại học Việt Đức

27

Trường Đại học Vinh

28

Trường Đại học Tây Nguyên

29

Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp

30

Trường Đại học Đà Lạt

31

Trường Hữu Nghị T80

32

Trường Hữu Nghị 80

33

Cơ quan Đại diện Bộ GD&ĐT tại Thành phố, HCM

34

Nhà Xuất bản Giáo dục

35

Báo Giáo dục thời đại

36

Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học

37

Trung tâm Đào tạo khu vực SEAMEO tại Việt Nam

38

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

39

Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Theo văn bản số 262/BGDĐT-TTr ngày 18/01/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo

STT

Tên đơn vị

1

Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Hưng Yên

2

Đại học Huế

3

Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

4

Trường phổ thông Vùng Cao Việt Bắc

5

Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương Nha Trang

6

Trường Đại học Nha Trang

7

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

8

Trường Đại học Thương Mại

9

Trường Cán bộ quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

10

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

11

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

12

Trường Đại học Giao thông Vận Tải

13

Trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội

14

Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

15

Trường Đại học Cần Thơ

16

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

17

Trường Đại học Tây Bắc

18

Trường Đại học Quy Nhơn

19

Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương

20

Viện Đại học Mở Hà Nội

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2242/BGDĐT-TTr thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.937

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66