Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 22/BTP-KHTC về báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2009 và dự kiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2010 do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 22/BTP-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Đình Tạp
Ngày ban hành: 20/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 22/BTP-KHTC
V/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2009 và dự kiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2010

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Công văn số 3969/BNV-ĐT ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Bộ Nội vụ về báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2009, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2010; Công văn số 184/BNV-ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ Nội vụ về báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế năm 2009 và kế hoạch năm 2010. Bộ yêu cầu các Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh khẩn trương báo cáo tình hình sử dụng kinh phí và kết quả đào tạo bồi dưỡng năm 2009, dự kiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2010 gồm các nội dung chính sau:

1. Tình hình sử dụng kinh phí và kết quả đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự thuộc Cục quản lý;

2. Báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng năm 2009 (theo mẫu gửi kèm);

3. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2010 (trên cơ sở kinh phí Bộ cấp theo định mức cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương 400.000 đồng/biên chế/năm).

Thời gian gửi báo cáo về Bộ trước ngày 30 tháng 01 năm 2010 để Bộ tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ. Khi gửi văn bản, đề nghị đơn vị đồng thời gửi báo cáo theo đường thư điện tử về địa chỉ khtc@moj.gov.vn

Bộ thông báo cho đơn vị biết để khẩn trương tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục THADS (để phối hợp);
- Vụ Tổ chức cán bộ (để phối hợp).
- Lưu VT, Vụ KHTC;

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
Nguyễn Đình Tạp

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 22/BTP-KHTC về báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2009 và dự kiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2010 do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.249

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50