Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2185/BNN-VP năm 2013 trả lời kiến nghị của cử tri do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2185/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 02/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2185/BNN-VP
V/v: trả lời kiến nghị của cử tri

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ngày 21/6/2013, Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội có Công văn số 310/BDN về việc dự kiến chuyển kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong danh mục các kiến nghị kèm theo Công văn trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát và đề nghị Ban Dân nguyện xem xét một số nội dung chuyển các Bộ, ngành khác chủ trì trả lời cử tri sẽ phù hợp hơn, cụ thể:

1. Kiến nghị số 79 đề nghị chuyển Bộ Công thương (Với nội dung tương tự, tại kỳ họp thứ 4 QH khóa XIII, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 4340/BNN-VP, ngày 21/12/2012 của Ban Dân nguyện và Ban Dân nguyện đã có công văn số 20/BDN, ngày 07/01/2013 gửi Bộ Công Thương để trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang);

2. Kiến nghị số 138 đề nghị chuyển UBND tỉnh Hưng Yên (Với nội dung tương tự, tại kỳ họp thứ 4 QH khóa XIII, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 4340/BNN-VP, ngày 21/12/2012 gửi Ban Dân nguyện và Ban Dân nguyện đã có công văn xin ý kiến Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 782/VPCP-V.III, ngày 23/01/2013 gửi UBND tỉnh Hưng Yên để trả lời kiến nghị của cử tri);

3. Kiến nghị số 139 đề nghị chuyển Bộ Giao thông vận tải (Với nội dung tương tự, tại kỳ họp thứ 4 QH khóa XIII, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 4340/BNN-VP, ngày 21/12/2012 gửi Ban Dân nguyện và Ban Dân nguyện đã có công văn số 23/BDN, ngày 07/01/2013 gửi Bộ Giao thông vận tải để trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên);

4. Kiến nghị số 178 đề nghị chuyển Bộ Tài chính.

Các kiến nghị còn lại: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời cử tri đúng thời hạn quy định.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị quý Ban xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Chánh VP;
- Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2185/BNN-VP năm 2013 trả lời kiến nghị của cử tri do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.467

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49