Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2161/VPCP-TCCB về việc thành lập Viện Môi trường nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2161/VPCP-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2161/VPCP-TCCB
V/v Thành lập Viện Môi trường nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2309/TTr-BNN-TCCB ngày 20 tháng 08 năm 2007 xin thành lập Viện Môi trường nông nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và ý kiến thẩm định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Công văn số 2627/BNV-TCBC ngày 11 tháng 09 năm 2007, Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Viện Môi trường nông nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ;
- UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Website CP; các Vụ: KG, NN, CCHC, TH;
- Lưu: VT, TCCB (05); Hào 24b.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2161/VPCP-TCCB về việc thành lập Viện Môi trường nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.265
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202