Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2102/UB-VX ngày 16/04/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đi bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ngày 25/4/2004

Số hiệu: 2102/UB-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 16/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2102/UB-VX
Về tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đi bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ngày 25 tháng 4 năm 2004

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ngành thành phố
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên đại bàn thành phố
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện.

 

Cuộc bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009 được tổ chức vào ngày chủ nhật 25 tháng 4 năm 2004 là cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân cả nước.

Thời gian vừa qua, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt các bước triển khai công tác tổ chức, chuẩn bị bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại thành phố theo đúng Luật định và kế hoạch đề ra.

Để đảm bảo cuộc bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 25 tháng 4 năm 2004 được tổ chức “dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm”, thật sự là ngày hội của toàn dân, bảo đảm cho nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình; Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trường các sở - ngành thành phố, các cơ quan Trung ương, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn thành phố và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, thực hiện một số vấn đề sau đây:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi bầu cử đông đủ. Các doanh nghiệp cần chú ý bố trí tổ chức ca, kíp sản xuất hợp lý; các cơ quan đơn vị không tổ chức cho cán bộ, công nhân, viên chức đi tham quan du lịch vào ngày bầu cử. Đồng thời, theo chức năng nhiệm vụ của mình, phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức phụ trách công tác bầu cử giải quyết kịp thời các yêu cầu, phản ánh của cử tri để cuộc bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành thuận lợi, an toàn, dân chủ, đúng pháp luật và đạt kết quả cao.

2. Uỷ ban nhân dân các quận - huyện phối hợp với Sở Văn hoá và Thông tin và cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tốt công tác tuyên truyền bầu cử, tạo điều kiện cho cử tri tiếp xúc ứng cử viên, mạn đàm tiểu sử ứng cử viên và tìm hiểu nguyên tắc thể lệ bầu cử; bảo đảm cho cử tri thực hiện quyền dân chủ về chính trị, tham gia lựa chọn và bầu những người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất làm Đại biểu Hội đồng nhân dân, góp phần xây dựng và củng cố chính quyền trong sạch vững mạnh hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn, thông báo cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và các hộ dân treo cờ Tổ quốc trong ngày bầu cử, chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2004, nhằm tạo không khí hồ hởi, phấn khởi, thể hiện ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

4. Công ty Điện lực, Công ty Cấp nước, Bưu điện thành phố đảm bảo việc cung cấp dịch vụ kịp thời cho nhân dân thành phố; tổ chức trực và xử lý ngay các sự cố, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau những ngày bầu cử.

5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phân công lãnh đạo và cán bộ có trách nhiệm trực trong những ngày cao điểm của cuộc bầu cử; tăng cường công tác bảo vệ cơ quan, đơn vị, phòng chống cháy nổ;

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố phối hợp triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, chống các âm mưu, hành động lợi dụng bầu cử để gây rối phá hoại.

Thủ trưởng các sở - ngành, các cơ quan đơn vị Trung ương trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện cần có kế hoạch cụ thể triển khai chỉ đạo này và báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh cho Uỷ ban nhân dân thành phố.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2102/UB-VX ngày 16/04/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đi bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ngày 25/4/2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.004
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10