Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2072/VPCP-QHĐP năm 2017 xem xét, giải quyết kiến nghị của tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2072/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 09/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2072/VPCP-QHĐP
V/v xem xét, giải quyết kiến nghị của tnh Nam Định

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về một số kiến nghị của tỉnh Nam Định tại Văn bản số 29-TB/VPTW ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc Thông báo kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Nam Định (gửi kèm theo), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và quy định pháp luật chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết và trả lời các kiến nghị của địa phương. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TKBT,
KTTH, NN, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP(3b). Tùng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH NAM ĐỊNH

(Kèm theo Công văn số 2072/VPCP-QHĐP ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ)

Đề nghị Trung ương xem xét sửa lại một số điều của các Luật có liên quan nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp quy mô lớn như: các tổ chức tín dụng nên có chính sách cho vay ưu tiên đối với lĩnh vực nông nghiệp; Nhà nước cần có chính sách tháo gỡ về việc: Doanh nghiệp đầu tư vào các dự án nông nghiệp công nghệ cao được phép sử dụng tài sản hình thành trong quá trình đầu tư làm tài sản thế chấp.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2072/VPCP-QHĐP năm 2017 xem xét, giải quyết kiến nghị của tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


340
DMCA.com Protection Status