Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2059/BHXH-TCCB đính chính Quyết định 139/QĐ-BHXH của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2059/BHXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Kim Thái
Ngày ban hành: 20/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2059/BHXH-TCCB
V/v đính chính một số điểm tại Quyết định 139/QĐ-BHXH của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Tại Quyết định số 139/QĐ-BHXH ngày 01/02/2010 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, thuyên chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác đối với cán bộ quản lý thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam có một số lỗi do sơ suất trong quá trình soạn thảo, nay Bảo hiểm xã hội Việt Nam đính chính lại như sau:

1. Tại Điều 6, Khoản 1, Mục 1.2, Điểm 1.2.1, dòng thứ 11 từ trên xuống, trang 14 bỏ cụm từ “từ BHXH tỉnh về hoặc”. Viết đúng là “Đối với trường hợp điều động cán bộ từ đơn vị khác thuộc cơ quan BHXH Việt Nam tới”.

2. Tại Điều 6, Khoản 1, Mục 1.2, Điểm 2.2.2, dòng thứ 16 từ trên xuống, trang 14 thay cụm từ “hệ thống” bằng cụm từ “cơ quan”. Viết đúng là “Đối với trường hợp cán bộ dự kiến bổ nhiệm không thuộc cơ quan BHXH Việt Nam”.

3. Tại Điều 6, Khoản 2, Mục 2.1, Điểm 2.1.2, dòng thứ 11 từ trên xuống, trang 15 thay cụm từ “Ban chấp hành” bằng cụm từ “Chủ tịch”. Viết đúng là “Chủ tịch công đoàn hoặc tổ trưởng công đoàn đơn vị”.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Lưu VT, TCCB (5)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Kim Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2059/BHXH-TCCB đính chính Quyết định 139/QĐ-BHXH của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.819
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122