Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2039/TTg-V.III năm 2014 chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2039/TTg-V.III Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 15/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2039/TTg-V.III
V/v chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 8, QH khóa XIII

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Y tế;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Để chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII (dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 10 và bế mạc vào ngày 28 tháng 11 năm 2014), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phân công các Bộ trưởng:

1. Đối với các Báo cáo, Tờ trình, dự án Luật trình Quốc hội tại Hội trường

a) Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị, trình: Báo cáo của Chính phủ về tình hình Biển Đông (trình Quốc hội vào 16h chiều ngày 25 tháng 10 năm 2014);

b) Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình: Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế;

c) Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị, trình: Tờ trình của Chính phủ báo cáo về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

2. Đối với các Báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu

a) Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị, trình: Báo cáo của Chính phủ việc triển khai thực hiện Pháp lệnh người có công và Pháp lệnh Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế chuẩn bị, trình: Báo cáo của Chính phủ về tình hình người nghiện ma túy trong phạm vi cả nước; việc thực hiện các biện pháp cai nghiện đối với người nghiện ma túy và công tác quản lý đối với người sau cai nghiện hiện đang sống trong cộng đồng dân cư.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị, trình: Báo cáo của Chính phủ về tình hình lao động nước ngoài, nhất là lao động Trung Quốc tại Việt Nam.

b) Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan chuẩn bị, trình: Báo cáo của Chính phủ về tình hình vệ sinh, an toàn thực phẩm;

c) Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị, trình: Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- TTg, các PTTg CP (để b/c);
- HĐDT và các Ủy ban của QH;
- VPQH: Chủ nhiệm, các Vụ: TH, HC;
- VPCP: BTCN, các PCN; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: PL, KTTH, KTN, KGVX, NC, TKBT, QHQT;
- Lưu: VT, V.III (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

THÔNG BÁO

VỀ CÁCH THỨC, QUY TRÌNH CHUẨN BỊ, GỬI TÀI LIỆU
(kèm theo Công văn số 2039/TTg-VIII ngày 15 tháng 10 năm 2014 của TTgCP)

1. Các Bộ trưởng chuẩn bị nội dung các Báo cáo, Tờ trình, dự án Luật trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Sau khi các Báo cáo, Tờ trình, Dự án Luật được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Quốc hội, các Bộ trưởng thay mặt Chính phủ, ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi tài liệu đến Văn phòng Quốc hội như sau:

a) Tất cả tài liệu phục vụ Kỳ họp này được gửi dưới dạng điện tử (trừ các tài liệu mật) đến địa chỉ: Vụ Hành chính, Văn phòng Quốc hội, email: vanthuVPQH@qh.gov.vn và Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, email: tinhocVPQH@qh.gov.vn để lập cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ Kỳ họp (kèm theo 05 bộ tài liệu đầy đủ bằng văn bản giấy của mỗi nội dung để đối chiếu);

b) Gửi tài liệu là văn bản giấy, bao gồm:

- Các tài liệu mật với số lượng 650 bản, riêng Báo cáo về tình hình Biển Đông với số lượng 520 bản.

- Các Báo cáo trình bày tại Hội trường với số lượng 720 bản (các Báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu được gửi dưới dạng điện tử).

- Tờ trình, Báo cáo thẩm tra, Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo các luật với số lượng 720.

- Bản tóm tắt để trình bày tại Hội trường của Tờ trình, Báo cáo trong thời gian tối đa là 15 phút/1 Báo cáo, Tờ trình với số lượng 520 bản (trừ Báo cáo về tình hình Biển Đông)./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2039/TTg-V.III năm 2014 chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.700

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172