Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 20/BXD-GĐ năm 2014 kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình Nhà máy sản xuất Ferocrom Thanh Hóa vào sử dụng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 20/BXD-GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Hải
Ngày ban hành: 23/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/BXD-GĐ
V/v kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình Nhà máy sản xuất Ferocrom Thanh Hóa vào sử dụng.

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi: UBND tỉnh Thanh Hóa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6070/UBND-CN ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình nhà máy sản xuất Ferocrom thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa vào sử dụng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình thuộc khu kinh tế Nghi Sơn thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ Về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Điều 25 của Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Theo nội dung Văn bản số 6070/UBND-CN ngày 14/7/2014 thì công trình Nhà máy sản xuất Ferocrom Thanh Hóa là công trình công nghiệp, cấp III; Vì vậy, việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình này vào sử dụng do Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu và triển khai các bước tiếp theo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c)
- Lưu: VT, GĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 20/BXD-GĐ ngày 23/09/2014 kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình Nhà máy sản xuất Ferocrom Thanh Hóa vào sử dụng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.163

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.54.67