Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 197/VPCP-QHĐP năm 2017 về phân công chuẩn bị các Phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 197/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 06/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 197/VPCP-QHĐP
V/v phân công chuẩn bị các Phiên họp thứ 6 UBTVQH

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nội vụ.

 

Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 439/TTKQH-TH ngày 05 tháng 01 năm 2017 về việc chuẩn bị Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 01 năm 2017). Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020;

b) Phối hợp chuẩn bị:

- Báo cáo về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Báo cáo về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật quy hoạch.

2. Bộ trưởng Tài chính phối hợp chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

3. Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp chuẩn bị:

- Báo cáo về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Báo cáo về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật cảnh vệ.

4. Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật quản lý ngoại thương.

5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị:

a) Báo cáo về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi);

b) Báo cáo về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

6. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Văn bản số 439/TTKQH-TH)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- VPQH: Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTg, các Vụ: PL, KTTH, NC, TCCV, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT, VPBCSĐCP;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Th

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 197/VPCP-QHĐP năm 2017 về phân công chuẩn bị các Phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


328
TVPL:
DMCA.com Protection Status