Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1964/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1964/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 19/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1964/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9100/BKH-KTĐN ngày 11 tháng 12 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum" với tổng vốn đầu tư là 7.390.000 Euro, trong đó vốn vay ODA là 6.198.000 Euro (vay tín dụng hỗn hợp của Chính phủ Na Uy). Vốn đối ứng (1.192.000 Euro) được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh Kon Tum theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và một phần hỗ trợ từ ngân sách Trung ương căn cứ vào tình hình thực tế của Kon Tum khi triển khai Dự án.

- Cơ chế tài chính: Ngân sách Trung ương cấp phát lại 100% vốn vay.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, ra quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn vay cho Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: TH, CN, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 19

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1964/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.948
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41