Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1944/VPCP-V.III năm 2015 phân công chuẩn bị các Phiên họp thứ 37, 38 và 39 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1944/VPCP-V.III Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 23/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1944/VPCP-V.III
V/v phân công chuẩn bị các Phiên họp thứ 37, 38 và 39 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Nội vụ.

 

Văn phòng Quốc hội có công văn số 580/VPQH-TH ngày 17 tháng 3 năm 2015 về việc chuẩn bị Phiên họp thứ 37 (dự kiến từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 4 năm 2015); Phiên họp thứ 38 (dự kiến từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2015) và Phiên họp thứ 39 (dự kiến từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7 năm 2015) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ như sau:

I. ĐỐI VỚI PHIÊN HỌP THỨ 37 CỦA UBTVQH

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phối hợp chuẩn bị Dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi).

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chuẩn bị Dự án Luật thú y.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ phối hợp chuẩn bị:

a) Dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi);

b) Dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương.

4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị Dự án Bộ Luật hình sự (sửa đổi).

5. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị Dự án Luật an toàn thông tin.

6. Bộ trưởng Bộ Tài chính:

a) Chuẩn bị Dự án Luật phí, lệ phí;

b) Phối hợp chuẩn bị Dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

7. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hàng hải Việt Nam.

II. ĐỐI VỚI PHIÊN HỌP THỨ 38 CỦA UBTVQH

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo bổ sung của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2015.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị:

a) Báo cáo của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013;

b) Báo cáo bổ sung của Chính phủ về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015; phương án phân bổ số vượt thu ngân sách trung ương năm 2014;

c) Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014.

3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị Dự án Bộ Luật dân sự (sửa đổi).

4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chuẩn bị Dự án Luật thú y.

III. ĐỐI VỚI PHIÊN HỌP THỨ 39 CỦA UBTVQH

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phối hợp chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hàng hải Việt Nam.

2. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị Dự án Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng.

4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị Dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp công văn số 580/VPQH-TH của Văn phòng Quốc hội)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐTCP, các Vụ: PL, KTTH, KTN, V.I NC, KGVX, TCCV, TH, TKBT, HC; VP BCSĐCP;
- Lưu: VT, V.III (3b).Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1944/VPCP-V.III năm 2015 phân công chuẩn bị các Phiên họp thứ 37, 38 và 39 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.272

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155