Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1886/BNV-CCHC năm 2017 xây dựng chuyên đề tuyên truyền cải cách hành chính do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 1886/BNV-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Trọng Thừa
Ngày ban hành: 10/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1886/BNV-CCHC
V/v xây dựng các chuyên đề tuyên truyền CCHC năm 2017

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020”; Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, một số bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện các chuyên đề tuyên truyền cải cách hành chính (gửi kèm theo).

Để các chuyên đề tuyên truyền cải cách hành chính được thực hiện có chất lượng, cập nhật những thông tin kịp thời về việc triển khai các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của các Bộ, ngành, địa phương, làm nổi bật những sáng kiến, điển hình, cách làm hay có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị Quý cơ quan phối hợp, hỗ trợ Bộ Nội vụ và Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng các chuyên đề này.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ (Ông Nguyễn Mạnh Cường, chuyên viên Vụ Cải cách hành chính, số điện thoại 0912521464; địa chỉ hộp thư điện tử: vucchc@moha.gov.vn và nguyenmanhcuong@moha.gov. vn).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa;
- Đài Truyền hình Việt Nam (đ
phối hợp);
- Lưu: VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
N
guyễn Trọng Thừa

 

PHỤ LỤC

CÁC CHUYÊN ĐỀ TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017
(Kèm theo Công văn số: 1886/BNV-CCHC ngày 10 tháng 4 năm 2017của Bộ Nội vụ)

STT

Nội dung chuyên đề

Đơn vị thực hiện

1

Phương pháp đánh giá công chức

- Quảng Trị

- Đà Nng

2

Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

- Khánh Hòa

- Nam Định

3

Cải cách thủ tục hành chính thuế

Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính

4

Cải cách hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

5

Cải cách đơn vị sự nghiệp dịch vụ công

- Bà Rịa - Vũng Tàu

- TP. Hồ Chí Minh

6

Cải cách thủ tục hành chính của (Trung tâm hành chính công, tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vu bưu chính và dch v công trc tuyến mức đ 3, 4)

Bình Dương

7

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

- Hà Nội

- Bộ Công Thương

8

Xây dựng Chính quyền điện tử, thành phthông minh

- Hải Phòng

- Đà Nng

- Cần Thơ

9

Cải cách thể chế, thủ tục hành chính nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội

- Vĩnh Phúc

- Bắc Ninh

10

Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN

Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1886/BNV-CCHC năm 2017 xây dựng chuyên đề tuyên truyền cải cách hành chính do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


714

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.222.124