Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 188/BNG-LS triển khai Quyết định 58/2012/QĐ-TTg về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, công vụ do Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu: 188/BNG-LS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Nguyễn Thanh Sơn
Ngày ban hành: 15/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/BNG-LS
V/v triển khai Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Ban của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội, các Ban/ Ủy ban thuộc Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Hội Nông dân Việt Nam;
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

 

Ngày 24/12/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (Quyết định 58), theo đó Quý Cơ quan có trách nhiệm ban hành quy định về quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công cụ (HCNG, HCCV) tại cơ quan, địa phương mình (Điều 6.1).

Phù hợp với Điều 7.1.(a) Quyết định 58 về trách nhiệm phối hợp của Bộ Ngoại giao trong việc xây dựng quy định này của Quý Cơ quan, Bộ Ngoại giao xin trao đổi như sau:

1. Hình thức và tên gọi: Bộ Ngoại giao xin đề xuất Quý Cơ quan xây dựng quy định về quản lý HCNG, HCCV dưới hình thức là "Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ".

2. Mục đích yêu cầu: Quy định về quản lý HCNG, HCCV cần đảm bảo mục tiêu, yêu cầu chính sau: (i) HCNG, HCCV chỉ được sử dụng cho các chuyến đi công vụ, không đi việc riêng; (ii) HCNG, HCCV phải được bảo quản, quản lý chặt chẽ, khoa học, không để bị thất lạc, bị hỏng, hoặc bị lạm dụng, sử dụng sai mục đích nhưng cũng thuận tiện cho người sử dụng; (iii) Phù hợp với Quyết định 58 đặc biệt tại các Điều 4, 5 và 6 trong đó có thể bao gồm những nội dung đặc thù của từng cơ quan, địa phương.

3. Cơ chế phối hợp trong xây dựng Quy định: Quý Cơ quan chủ động xây dựng quy định quản lý HCNG, HCCV của cơ quan mình, nếu thấy cần thiết thì trao đổi, phối hợp với Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự).

4. Sau khi ban hành Quy định về quản lý HCNG, HCCV, đề nghị Quý Cơ quan sớm thông báo cho Bộ Ngoại giao nội dung Quy chế, cơ quan quản lý hộ chiếu để phối hợp thực hiện.

Đầu mối liên lạc của Bộ Ngoại giao về lĩnh vực này là Cục Lãnh sự tại địa chỉ số 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 04.3799.3831.

Bộ Ngoại giao xin cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HC, LS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 188/BNG-LS triển khai Quyết định 58/2012/QĐ-TTg về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, công vụ do Bộ Ngoại giao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.150

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.8.102