Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1875/VPCP-CCHC về việc thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước 2007-2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1875/VPCP-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 09/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1875/VPCP-CCHC
V/v thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước 2007-2010

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 1573/VPCP-CCHC ngày 23 tháng 3 năm 2007 về thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ngày 10 tháng 01 năm 2007, Thủ tướng đã phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Quyết định số 30/QĐ-TTg). Việc tổ chức thực hiện tốt Đề án sẽ tạo bước chuyển căn bản trong cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Để tổ chức thực hiện tốt Đề án này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí đủ, kịp thời kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương cho việc thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo công tác này, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành giai đoạn 2007-2010, định kỳ 3 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả thực hiện.

2. Để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, khắc phục tồn tại do chậm hoặc thiếu văn bản hướng dẫn của bộ, ngành trung ương, quy hoạch ngành, lĩnh vực của địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương:

- Kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, các quy hoạch ngành, lĩnh vực còn thiếu để bảo đảm cho việc thực hiện thủ tục hành chính được nhanh chóng, thuận lợi và thống nhất.

- Tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý tại các địa phương, phát hiện và loại bỏ các thủ tục hành chính do địa phương tự đặt ra không phù hợp với các quy định pháp luật.

- Định kỳ 3 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả thực hiện những công việc nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các đồng chí biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- TTgCP, các PTTg (để b/c)
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN; Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Website CP, TTTTBC,
- Lưu: VT, CCHC (5).160

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1875/VPCP-CCHC về việc thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước 2007-2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.940
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30