Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1851/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 07/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1851/BXD-KTTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi : Sở xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời văn bản số 4071/SXD-KTXD ngày 2/6/2006 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến cho phép được tiếp tục áp dụng các văn bản qui phạm pháp luật nằm trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Ngày 26/7/2006 Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 5315/UBND-ĐT về ban hành và áp dụng bộ đơn giá xây dựng cơ bản, bộ đơn giá khảo sát xây dựng. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn các đơn vị thực hiện vấn đề xử lý chuyển tiếp khi áp dụng các bộ đơn giá cũ và mới như hướng dẫn tại văn bản 5315/UBND-ĐT nêu trên.

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định./.

 


Nơi nhận :

- Như trên;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu VP,Vụ KTTC(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 
 
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1851/BXD-KTTC ngày 07/09/2006 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2006/QĐ-BXD

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.584

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32