Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1850/UBND-CNN thực hiện Chỉ thị 1057/CT-BNN-TCTL về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2013 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1850/UBND-CNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Minh Trí
Ngày ban hành: 18/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1850/UBND-CNN
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 1057/CT-BNN-TCTL ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2013

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

 

Thực hiện Chỉ thị số 1057/CT-BNN-TCTL ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2013.

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao các Sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện:

a) Củng cố, kiện toàn lại tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các cấp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại mục 3 Chỉ thị số 05/2013/CT- UBND ngày 05 tháng 3 năm 2013 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố.

b) Các đơn vị chủ đầu tư tổng kiểm tra, rà soát đánh giá chất lượng các công trình thủy lợi, đê điều phòng, chống lụt, bão, tiêu thoát nước, kè chống sạt lở bờ sông và các công trình dưới đê để kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý các vị trí xung yếu; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án phòng, chống lụt, bão, sạt lở, tiêu thoát nước theo kế hoạch được duyệt đảm bảo phát huy kịp thời hiệu quả trong mùa mưa lũ năm 2013. Đồng thời, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả kiểm tra an toàn các công trình thủy lợi, tiêu thoát nước, công trình phòng, chống lụt, bão, hiện trạng các tuyến đường giao thông thường xuyên bị ngập, úng khi có mưa lớn, triều cường dâng cao trước mùa mưa lũ, triều cường năm 2013.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện trọng điểm lập kế hoạch kiểm tra thực địa các công trình xung yếu, trọng điểm để đề xuất biện pháp xử lý; tổng hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả kiểm tra an toàn công trình thủy lợi, phòng chống lụt, bão trước mùa mưa bão năm 2013 trước ngày 31 tháng 8 năm 2013.

3. Giao Thường trực ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố phối hợp thường xuyên với các đơn vị chủ quản các hồ thủy lợi, thủy điện thượng nguồn trong việc vận hành, tích nước, điều tiết xả lũ vừa đảm bảo an toàn hồ chứa vừa giảm thiểu thiệt hại cho hạ du trong mùa mưa bão năm 2013.

4. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận – huyện tổng kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư, trang thiết bị tại chỗ phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các Phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương, trong đó cần tính toán chi tiết việc huy động lực lượng, phương tiện cơ giới để ứng cứu kịp thời khi có các sự cố thiên tai xảy ra./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN và PTNT (b/c);
- TT/TU; TT/HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Trung tâm PCLB khu vực miền Nam;
- Các Thành viên BCH PCLB và TKCN TP;
- VPUB: CPVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, (CNN/Tr) MH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trí

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1850/UBND-CNN thực hiện Chỉ thị 1057/CT-BNN-TCTL về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2013 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.022
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77